TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
Lượt xem: 531
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 10-13/5/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Công chức văn hóa xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đ/c Đỗ Thế Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu khai mạc 
Hội nghị tập huấn công tác gia đình

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của công chức văn hóa xã hội, tạo diễn đàn để công chức ở cơ sở được thảo luận, trao đổi, học tập kính nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Học viên tham dự Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, đại biểu được trao đổi các chuyên đề về công tác gia đình; hương ước, quy ước, gồm: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ chính trị, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác gia đình trong tình hình mới; công tác hương ước, quy ước; Hướng dẫn triển khai lồng ghép công tác dân số, trẻ em, bình đẳng giới gắn với công tác gia đình; Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn triển khai “bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Hướng dẫn thu thập, xử lý số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn; Nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước; Kết cấu phổ biến của hương ước, quy ước giai đoạn hiện nay và tìm hiểu thực tiễn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước./.

Tác giả: Đinh Thị Lan - Trưởng phòng Xây dựng NSVH&GĐ