• Sức bật từ các “thành phố sáng tạo”

    Có tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực âm nhạc, văn học, nghệ thuật dân gian, nhiều thành phố của Việt Nam đã và đang hội tụ đầy đủ điều kiện để gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự chủ động, quyết tâm của các cấp chính quyền cùng những chính sách phù hợp dựa trên thực trạng và tiềm năng của từng thành phố.
  • Tạo động lực phát triển kinh tế từ công nghiệp văn hóa

    Công nghiệp văn hóa có lợi thế là hạn chế khai thác tài nguyên, ít gây ô nhiễm; đồng thời, tạo ra sức sống mới cho di sản, khai thác tốt vốn văn hóa truyền thống, tăng cường sức mạnh mềm quốc gia. Là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước, Hà Nội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy công nghiệp văn hóa, song vẫn còn nhiều lỗ hổng về nhận thức, chính sách. Vì vậy, thành phố đang nỗ lực tạo bước đột phá để trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước theo Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  • NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ÐỐI VỚI HOẠT ÐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ÐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

    Karaoke là hình thức sinh hoạt văn hoá hiện đại, là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và hình ảnh, giữa giải trí và sở thích, là một hình thức thư giãn khá phổ biến, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống thường nhật chúng ta.
  1