Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Lượt xem: 564
Ngày 12/12/2019, tại thành phố Hà Giang, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thanh tra VHTT&DL năm 2019 Cụm thi đua 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Thực hiện công văn số 26/TTr-HCTH ngày 22/02/2019 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua, triển khai công tác thi đua Thanh tra chuyên ngành VHTT&DL năm 2019; Căn cứ kế hoạch số 03/CTĐ-TTr ngày 14/03/2019 của Cụm thi đua số 2 về việc phát động phong trào thi đua năm 2019. Ngày 12/12/2019, tại thành phố Hà Giang, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thanh tra VHTT&DL năm 2019 Cụm thi đua 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đến  dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Hà Văn Lâu - Phó chánh thanh tra Bộ VHTT&DL; đ/c Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang; đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên, cùng toàn thể các đồng chí là lãnh đạo Thanh tra, thanh tra viên, công chức thanh tra của 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.


Hội nghị đã được nghe các phát biểu chào mừng, chỉ đạo chia sẻ động viên của Đ/c Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang.

Đ/c Phạm Đức Tuấn – Chánh thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang, Cụm trưởng cụm thi đua, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thanh tra và phong trào thi đua năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, các thành viên trong cụm thi đua đã nỗ lực hoàn thành tốt các kế hoạch công tác và nhiệm vụ đột xuất được giao, kiểm tra 2521 lượt cơ sở,  cụ thể:

+ Lễ hội di tích, tín ngưỡng: 190 lượt;

+ Biểu diễn nghệ thuật, hội chợ: 24 lượt;

+ Dịch vụ quảng cáo: 802 cơ sở;

+ Dịch vụ du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú: 755 cơ sở;

+ Dịch vụ kinh doanh thể thao - giải thi đấu thể thao: 271 lượt;

+ Dịch vụ ca múa nhạc, băng đĩa hình: 14 cơ sở;

+ Dịch vụ kinh doanh karaoke: 472 cơ sở;

+ Nhà hàng ăn uống: 31 cơ sở.

- Ban hành 87 Quyết định xử lý vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước với số tiền là 312.000.000 đ (Ba trăm mười hai triệu đồng).

Hội nghị đã nghe các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra bộ VHTT&DL, Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang, tỉnh Điện Biên, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, bổ xung vào báo cáo tổng kết và nghe một số kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị thành viên.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua đã đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực VHTT&DL. Trên cơ sở đó phát hiện những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để nhân rộng và đề nghị khen thưởng kịp thời và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác giữa các lực lượng thanh tra trong cụm.

Thông qua công tác thanh kiểm tra, kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của các thành viên cụm thi đua 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc (kiểm tra chéo), cụm thi đua đã bình bầu các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xứng đáng trong năm 2019, tổng hợp trình Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị khen thưởng.

Tác giả: Bùi Thanh Tùng