Công tác kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và quảng cáo trên địa thành phố Sơn La
Lượt xem: 499
Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-SVHTT&DL, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Du lịch và Quảng cáo trên địa bàn thành phố Sơn La.

Từ ngày 25/12/2019 đến ngày 15/01/2020, Đoàn kiểm tra chuyên ngành do ông Lê Hồng Cảnh, Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch và Quảng cáo trên địa bàn huyện thành phố Sơn La.

Hình ảnh pano quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị

Tổng số cơ sở kiểm tra 40 cơ sở, trong đó:

- Cơ sở kinh doanh karaoke: 7 cơ sở;

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú: 12 cơ sở;

- Hoạt động quảng cáo: 21 điểm quảng cáo

- Ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp kho bạc nhà nước với số tiền 46.000.000đ (bốn mươi sáu triệu đồng).

* Kết quả cụ thể:

1. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke

Một số cơ sở trang thiết bị đã xuống cấp, cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo các quy định của nhà nước, một số cơ sở đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép,….  đoàn đã nhắc nhở, tuyên truyền yêu cầu sửa chữa, nâng cấp.

Đoàn kiểm tra đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 28.000.000đ (hai mươi tám triệu đồng)  đối với các cơ sở kinh doanh karaoke chưa đảm bảo theo các quy định của nhà nước về hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Đối với cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch

Nhìn chung, các cơ sở lưu trú du lịch chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh lưu trú, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ công nhân viên, điều kiện trang thiết bị đảm bảo theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14; Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

3. Đối với các cá nhân, tổ chức tham gia kinh doanh, hoạt động quảng cáo

Đoàn kiểm tra đã làm việc và nhắc nhở các hộ kinh doanh, đơn vị kinh doanh thực hiện công tác quảng cáo trên địa bàn TP; nhắc nhở, buộc tháo dỡ, di dời 200 băng rôn, pano biển quảng cáo căng treo không đúng quy định, chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ thông báo đã tự ý căng treo; Treo biển kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và quảng cáo sản phẩm không có giấy phép; Không có thông báo nhất trí của Sở VHTT&DL; Các biển quảng cáo đã hết hạn, rách hỏng, gây mất mỹ quan đường phố,…Ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm với số tiền là 18.000.000đ (mười tám triệu đồng)./.

Bên cạnh công tác kiểm tra chuyên ngành, Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các văn bản, các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh. 

Tác giả: Bùi Thanh Tùng