Bàn giao Nhà văn hóa bản Lóng Khướng xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
Lượt xem: 347
Bản Lóng Khướng xã Mường Lựm huyện Yên Châu là bản tái định cư tại chỗ. Trước đây bản đã có Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tháng 10 năm 2007, Nhà văn hóa của bản đã bị cuốn trôi.

Được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2015 bản được hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa với kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

Nhà văn hóa bản Lóng Khướng xã Mường Lựm, huyện Yên Châu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư với Quy mô đầu tư:  Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 84m2, móng xây đá hộc vữa xi măng mác 75#, tường xây gạch chỉ vữa mác 50#, giằng móng, giằng tường, lanh tô, ô văng BTCT mác 200# , trát tường vữa mác 50#, mái lợp tôn múi, vì kèo, xà gồ thép hình, cửa đi, cửa sổ pa nô thép.

Ngày 09 tháng 10 năm 2015 công trình đã hoàn thành và được Chủ đầu tư( Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La) nghiệm thu, bàn giao cho bản quản lý và sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...