Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý điều hành, sử dụng ngân sách năm 2019
Lượt xem: 581
Để thực hiện tốt Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Ngày 26/12/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý điều hành, sử dụng ngân sách năm 2019.

Đồng chí Đặng văn Hùng – Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Thủ trưởng, kế toán các đơn vị thuộc Sở.

Hội nghị thông qua  hai nội dung chính:

- Hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý điều hành, sử dụng ngân sách năm 2019.

- Điều hành, quản lý, sử dụng thu, chi ngân sách quý I năm 2019.

Hội nghị thảo luận và thống nhất các nội dung cơ bản trong tổ chức triển khai kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước. Ngay từ đầu năm, Cơ quan Sở, các đơn vị thuộc Sở khẩn trương phân khai, lập  phương án ngân sách năm 2019 để triển khai thực hiện.

Tải về văn bản hướng dẫn:

1.  Hướng dẫn số 2346 /SVHTT&DL-KHTC

2. Công văn số: 2370 /SVHTT&DL- KHTC V/v  Điều hành, quản lý, sử dụng thu, chi  ngân sách quý I năm 2019

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...