NQ quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng (Mới)
Số ký hiệu văn bản 43/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 01/04/2017
Trích yếu nội dung NQ quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng (Mới)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NQ so 43 .2017 Về quy định mức chi đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh.H52.pdf