Quyết định quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. (Mới)
Số ký hiệu văn bản 38/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2016
Ngày hiệu lực 01/12/2016
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. (Mới)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ số 38-2016-QĐ-UBND (Quy định CĐ đặc thù đội Tuyên truyền LĐ).pdf