QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định 05/2013/QĐ-UBND; 25/2017/QĐ-UBND về quy chế công nhận gia đình văn hóa và tương đương (Mới
Số ký hiệu văn bản 33/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2019
Ngày hiệu lực 15/09/2019
Trích yếu nội dung QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định 05/2013/QĐ-UBND; 25/2017/QĐ-UBND về quy chế công nhận gia đình văn hóa và tương đương (Mới
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Gia đình
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về