Nghị quyết qui định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (Mới)
Số ký hiệu văn bản 90/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết qui định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (Mới)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về