Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (Mới)
Số ký hiệu văn bản 32/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày hiệu lực 01/11/2018
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (Mới)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về