Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 (Mới)
Số ký hiệu văn bản 22/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 (Mới)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về