Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
153kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1. Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực văn hóaaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12345678