Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN
Lượt xem: 386
Sáng ngày 16/2/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Dự họp có các Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thanh; Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt và các thành viên Ban Chỉ đạo.

​Theo báo cáo, tính đến 15/2/2016, đã có 61/120 bộ, ngành, địa phương, cơ quan có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN (đạt 50,7%). Một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức hội nghị tổng kết riêng, một số lồng ghép nội dung tổng kết về công tác PCTN trong hội nghị tổng kết công tác năm 2015.  Công tác tổ chức tổng kết được triển khai nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, cơ bản bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, địa phương thiếu chủ động, chậm triển khai tổ chức hội nghị tổng kết; một số báo cáo tổng kết chất lượng chưa cao, đánh giá tình hình chưa sâu, kiến nghị còn chung chung…

Về việc tổng hợp kết quả tổng kết và chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, Cục IV đang nhập số liệu tình hình thực hiện trên từng nội dung công tác và tổng hợp các đánh giá, kiến nghị của những nơi đã gửi báo cáo; chủ động chuẩn bị các nội dung báo cáo chuyên đề và tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành nội dung báo cáo được phân công.

Về kế hoạch thực hiện hội nghị toàn quốc tổng kết, dự kiến trong khoảng từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2016; cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN được các bộ, ngành địa phương, cơ quan đề nghị khen thưởng qua tổng kết từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị Ban Chỉ đạo đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện hội nghị tổng kết của các địa phương, đơn vị; cần đôn đốc mạnh mẽ đẩy nhanh tiến độ báo cáo và khắc phục những tồn tại hạn chế; đối với khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc tố giác tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho Cục IV phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ lập danh sách đề nghị khen thưởng, ưu tiên đối tượng được khen thưởng là các tập thể, cá nhân là công dân đã dũng cảm tố cáo tham nhũng./.

Bùi Tùng (ST)