Bàn giao thiết bị CTMTQG về Văn hóa năm 2015
Lượt xem: 343
Ngày 10/7/2015, Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, tổ chức bàn giao thiết bị hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí trẻ em cho Trung tâm VHTT huyện Mai Sơn, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG về Văn hóa năm 2015.

Các thiết bị bàn giao đợt này gồm có: Tòa thành ngôi nhà và nấm; cầu trượt xích đu liên hoan L602; đu quay 9 con giống cơ học; máy bay trực thăng 02 cầu trượt; nhà bánh lục giác; con giống nhún khủng long. Đây là các thiết bị hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em huyện Mai Sơn, nhằm tạo mô hình chuẩn điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em trong toàn tỉnh.

Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, đề nghị đơn vị thụ hưởng sử dụng thiết bị đúng mục đích, thiết thực, đảm bảo an toàn cho trẻ em và phát huy tối đa giá trị của các trang thiết bị được cấp phát thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG về Văn hóa.

Tòa thành ngôi nhà và nấm.

Đu quay 9 con giống cơ học.

Văn Thi - P.KHTC

1 2 3 4 5  ...