Chuyển đổi số trong lĩnh vực VHTTDL: Nhiều kỳ vọng
Lượt xem: 54
Trong những năm gần đây, thực hiện Chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển Kinh tế - Xã hội. Đặc biệt, đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đã và đang mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho ngành.

 

 
 
Current Time0:34
/
Duration7:42
 
 
 
 
 
Auto
 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực VHTTDL: Nhiều kỳ vọng