Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 09/01/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội...
Chi tiết
0.81097 sec| 1426.047 kb