HỘI THI TIẾNG HÁT TUỔI HỒNG TỈNH SƠN LA LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2016

HỘI THI TIẾNG HÁT TUỔI HỒNG TỈNH SƠN LA LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2016

Nhằm phát hiện, tập hợp những tài năng nghệ thuật trẻ, triển vọng, tiêu biểu xuất sắc các dân tộc Sơn La. Trên cơ sở đó bồi dưỡng, giúp đỡ, nhân rộng phong trào tạo nguồn ca hát trong toàn tỉnh, bởi đây là lực lượng quan trọng để tiếp...
Chi tiết
Đầu tư thêm nhiều dự án phát triển du lịch

Đầu tư thêm nhiều dự án phát triển du lịch

Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 3-7-2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Sơn La, đến nay nhiều chương trình dự án đầu tư phát triển du lịch Sơn La đang được triển khai và đẩy nhanh tiến độ, mở ra...
Chi tiết
0.46187 sec| 1402.086 kb