Tổ chức thành công Lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 269
Nằm trong những hoạt động triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022, từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022 tại Khách sạn Hương Sen Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mộc Châu tổ chức thành công Lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.
anh tin bai
Ảnh: Học viên lớp tập huấn đi thực tế tại điểm du lịch Thác Dải Yếm

Lớp tập huấn có 74 học viên đăng ký tham gia là viên chức Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện, thành phố; quản lý và nhân viên tại các khu, điểm, bản du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nội dung tập huấn về tổng quan tình hình du lịch hiện nay (các văn bản luật và hướng dẫn thực hiện luật du lịch hiện hành; một số văn bản định hướng phát triển du lịch của tỉnh, bức tranh về phát triển du lịch trong nước, khu vực tây Bắc và trên địa bàn tỉnh Sơn La...); lý thuyết về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; kỹ năng xây dựng bài thuyết minh và thực hành hướng dẫn du lịch tại điểm tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu.

  anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Trần Xuân Việt – PGĐ Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La trao Giấy chứng nhận
hoàn thành lớp tập huấn cho học viên

Kết thúc lớp tập huấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định và trao 74 chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho 74 học viên.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

 
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

 

          

 

Tác giả: Vương Thị Nhị - Phòng Quản lý Du lịch