Xây dựng, phát triển VHNT trước yêu cầu mới
Lượt xem: 190
Trong 4 ngày (từ 9 đến 12/8), tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội đồng lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới".

Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới"

Tham dự tập huấn có gần 300 học viên là lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của 31 tỉnh, thành phố trong cả nước; các nhà xuất bản, giảng viên các trường đại học, cao đẳng. Tham dự Hội nghị tập huấn, đoàn tỉnh Sơn La có 11 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Sơn La, Đài PT-TH, Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh, Trường đại học Tây Bắc, Trường trung cấp Văn hóa, nghệ thuật &Du lịch.

Các học viên được tiếp thu 7 chuyên đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật- hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo VHNT; Tình hình văn xuôi hiện nay; Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Ngoài ra, các học viên được đi thực tế tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thành phố Long Xuyên. Hội nghị là dịp để lãnh đạo các cơ quan quản lý văn hóa, báo chí; phê bình VHNT có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý, phê bình và sáng tạo văn học, nghệ thuật, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới.

Tác giả: Theo Báo Sơn La