Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2010 - 2015
Lượt xem: 332
LCĐT - Chiều qua (5/12), tại huyện Bắc Hà, Ban Chỉ đạo Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Chủ trì hội nghị có lãnh đạo UBND 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2010 – 2015. Theo đó, sau 5 năm triển khai, Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã thu được những kết quả khả quan, thể hiện trên 4 lĩnh vực hợp tác như: cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực. Nhờ đó, lượng khách du lịch đến 8 tỉnh năm 2015 đạt 15.578.000 lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân lượng khách trong giai đoạn 2010 - 2015 đạt 10,03%/năm; doanh thu du lịch xã hội năm 2015 đạt 9.949 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 29,9%/năm.

Trong 5 năm qua, các tỉnh cũng đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường đầu tư tốt để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch, với tổng số vốn là trên 25.000 tỷ đồng; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch theo đặc thù của từng khu vực; xây dựng sản phẩm du lịch theo 2 tiểu vùng: Tiểu vùng sông Hồng - sông Đà và tiểu vùng sông Đà. Các tỉnh trong khu vực cũng tích cực phối hợp tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các hội chợ lớn, như: Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung tại Lào Cai; Hội chợ du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội... Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành, các hoạt động đào tạo nghề du lịch.

Tại hội nghị, đại diện Dự án EU đã Báo cáo tóm tắt kết quả hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gia đoạn 2011 – 2015; đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp cơ bản để sự hợp tác, liên kết của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tiếp tục bền vững sau khi dự án kết thúc như: Tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo hợp tác khu vực Tây Bắc mở rộng; thành lập các tổ công tác về phát triển sản phẩm du lịch; thành lập quỹ hoạt động du lịch chung cho 8 tỉnh…  

Đại diện Dự án EU bàn giao Báo cáo Phát triển sản phẩm du lịch cho lãnh đạo 8 tỉnh Tây Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, khẳng định: Sau 5 năm hợp tác phát triển, diện mạo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã có những chuyển biến tích cực, thu được nhiều kết quả. Tuy nhiên, sự phát triển đó chưa xứng với tiềm năng của mỗi địa phương, của khu vực. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cho rằng: Để thúc đẩy du lịch các tỉnh Tây Bắc phát triển, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với chính phủ các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch; tiếp tục nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của khu vực; mở rộng thị trường khách du lịch và xây dựng chiến lược xúc tiến riêng cho từng sản phẩm, tour, tuyến; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch; tăng cường hoạt động đào tạo kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn VTOS cho các tỉnh trong khu vực.

            Nguồn (ST)