Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch tại Hà Nội
Lượt xem: 372
Từ ngày 17-19/8/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho cán bộ thuộc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh.


Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Đỗ Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (TCDL); bà Phan Thị Thái Hà - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL); ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh công tác thống kê du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với hoạch định chính sách phát triển du lịch chính vì vậy. Tổng cục Du lịch đã tổ chức phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho đội ngũ cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và doanh nghiệp du lịch trong cả nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch, từ đó đánh giá đúng mức độ đóng góp của du lịch vào nền kinh tế. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tin tưởng rằng du lịch được nhìn nhận đúng vai trò, vị trí và được đầu tư tương xứng sẽ khẳng định vị thế và phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta.

Trong chương trình Trung tâm Thông tin du lịch  đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch  phổ biến và hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL; giới thiệu phương pháp luận tổ chức điều tra khách du lịch tại địa phương (khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa); thực hành theo số liệu thực tế tại địa phương, đồng thời được cấp tài khoản để thực hiện nhập và gửi báo cáo trên hệ thống và tổng hợp số liệu thống kê định kỳ.

Lan Oanh