Tổ chức tập huấn thống kê, điều tra thông tin khách du lịch
Lượt xem: 381
Ngày 31/10/2016, tại thành phố Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tổ chức lớp tập huấn thống kê, điều tra thông tin khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Học viên được triệu tập gồm cán bộ Bảo tàng tỉnh Sơn La; phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố và gần 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lớp tập huấn đã cung cấp các nội dung: Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép và Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giới thiệu phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê cho cán bộ phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố và các 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn cách thức điều tra thông tin khách du lịch trên địa bàn tỉnh cho các điều tra viên.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên nắm được các khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực du lịch, phương pháp điều tra khách du lịch, ứng dụng phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê số liệu về hoạt động du lịch trên địa bàn.

Nguyễn Thị Thanh Huyền