Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018
Lượt xem: 336
Ngày 10/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018. Tham dự có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc và đông đảo CBCC Sở Văn hóa, TT&DL.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Sơn La
nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trong năm 2017,  bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTT&DL đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam -Lào” năm 2017, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào; phối hợp với Viện Văn hóa - Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, các tỉnh Tây Bắc xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại năm 2017; hoàn thiện các nội dung và tổ chức báo cáo nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và phát huy Di sản văn hóa thời Tiền - Sơ sử vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La”...Tổ chức thực hiện tốt các chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, trong năm, đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch xã hội đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; củng cố và phát triển đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu, đã tham gia 31 giải thi đấu khu vực và toàn quốc, đạt 91 huy chương các loại. Tổ chức thành công Cuộc thi Tìm hiểu Luật chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Hội nghị sơ kết 3 năm (giai đoạn 2014 - 2017) chương trình phối hợp giữa Sở VHTT&DL và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Năm 2018, Sở tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch; Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"… phấn đấu 198 xã, phường, thị trấn, 2.535 bản, tổ, tiểu khu có nhà văn hoá; 61,51 % số hộ gia đình, 28,94% số bản, tổ, tiểu khu, 94,55% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá; 28% dân số tập luyện TDTT thường xuyên, 23% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ du lịch xã hội đạt 1.290 tỷ đồng...

Đ/c Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL
chuyển trao Bằng khen của Bộ VHTT&DL cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm VHTT thành phố Sơn La, tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu ngành VHTTDL cho Thư viện tỉnh, tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 13 cá nhân và công nhận 12 tập thể lao động xuất sắc. /.

Hoàng Huyền