Thành phố Sơn La đón 118.000 lượt khách tham quan
Lượt xem: 311
Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành 5000 tờ gấp quảng bá du lịch Thành phố;
Đội viên TNTP tiêu biểu toàn tỉnh thăm di tích lịch sử Nhà tù Sơn La.

  

treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao vào các ngày lễ lớn…; xây dựng 4 biển tuyên truyền, quảng cáo; 12 biển chỉ dẫn các điểm du lịch cho 4 bản du lịch cộng đồng;  phối hợp với Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Sơn La chỉnh trang bổ sung hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh ở các tuyến đường… Đồng thời, Thành phố đã đón 118.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng…

Báo Sơn La