Phù Yên quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa
Lượt xem: 670
Huyện Phù Yên hiện có 1 nhà văn hóa thể thao cấp huyện với 4 sân cầu lông đảm bảo tiêu chuẩn, 3 sân bóng chuyền ngoài trời, 1 sân vận động, 2 công viên, 1 thư viện huyện, 26 điểm bưu điện văn hóa xã với đầy đủ các loại sách báo phục vụ bạn đọc, 9 trạm truyền thanh, 3 sân cỏ nhân tạo, 27 sân bóng chuyền, 2 bể bơi, 26 nhà văn hóa xã, 185 nhà văn hóa bản, 10 sân vận động cấp xã, diện tích từ 1.000 m² đến 7.400 m². Bước đầu đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn.

Công viên 2/9 được xây dựng đáp ứng nhu cầu vui chơi của nhân dân trên địa bàn huyện Phù Yên.

Để có được kết quả này, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các chương trình, dự án… Ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quy hoạch đất xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa, khơi dậy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở.

Ông Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, cho biết: Cùng với công tác quy hoạch, việc đầu tư xây dựng trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân luôn được huyện quan tâm. Riêng trong năm 2020, huyện đã đầu tư xây mới 6 nhà văn hóa xã, 32 nhà văn hóa bản, tổng mức đầu tư hơn 34,3 tỷ đồng. Các nhà văn hóa được xây dựng đảm bảo diện tích, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ đông đảo nhân dân đến vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe.

Ở xã Tường Phù, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay góp sức của cán bộ và nhân dân, các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thiện, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các địa phương...

Ông Cầm Việt Thái, Chủ tịch UBND xã thông tin: Từ năm 2018 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, toàn xã đã huy động được gần 400 triệu đồng từ xã hội hóa để xây mới 7/7 nhà văn hóa bản, sân vận động xã… Riêng trung tâm văn hóa, thể thao xã được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 224 m², trang bị đầy đủ thiết bị hoạt động, đảm bảo 150 chỗ ngồi, thuận lợi cho việc tổ chức hội họp và các chương trình giao lưu văn nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần đưa Tường Phù cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, việc xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn, như: Nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất (nhà văn hóa, sân thể thao, nhà thi đấu đa năng...) còn hạn chế; số lượng nhà văn hóa tại cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu; một số nhà văn hóa bản xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu; một số bản sau khi sáp nhập số lượng dân cư tăng lên, nhưng diện tích nhà văn hóa nhỏ hẹp, không đáp ứng được nhu cầu hoạt động văn hóa của nhân dân…

Để nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, huyện Phù Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ sở bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Đối với các bản, tiểu khu sau sáp nhập, không có điều kiện quy hoạch, xây mới thì cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của nhân dân. Tích cực phối hợp với đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động các nhà văn hóa, cũng như khả năng tham mưu và tổ chức các hoạt động văn hóa có chất lượng tại cơ sở.