Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
Lượt xem: 404
Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện mô hình sáp nhập đài truyền thanh - truyền hình với trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện thành Trung tâm Truyền thông - Văn hoá (TT-VH), sau hơn 1 năm, Trung tâm TT-VH huyện Yên Châu đã từng bước kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân.

Sản xuất chương trình phát thanh tại Trung tâm TT-VH huyện Yên Châu.

Với 34 cán bộ, viên chức, Trung tâm thực hiện đa dạng hóa các loại hình hoạt động như: thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; cung ứng các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch... Ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức hiệu quả các hoạt động. Đặc biệt, chú trọng phát triển, đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các hạt nhân văn nghệ của các xã, thị trấn; khích lệ, động viên diễn viên hăng say cống hiến. Nhờ đó, các chương trình biểu diễn của Trung tâm đã được các cấp, ngành và đông đảo công chúng đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, nổi bật như: Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959- 7/5/2019) và huyện Yên Châu (8/5/1959-8/5/2019); chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu gắn với Lễ hội văn hóa dân gian đường phố. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ IX tại huyện và đoạt giải Nhất toàn đoàn.

Lĩnh vực thể dục - thể thao cũng được Trung tâm triển khai mạnh mẽ, tạo được dấu ấn tốt. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 7 giải thể thao cấp huyện, tham gia 11 giải thể thao cấp tỉnh và đoạt được nhiều huy chương các loại. Trong đó, tại Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII, Yên Châu đoạt giải Nhất toàn đoàn. Đối với lĩnh vực phát thanh - truyền hình, Trung tâm duy trì các chuyên mục trên sóng phát thanh, sản xuất chương trình phát trên sóng phát thanh hàng ngày. Đồng thời, sản xuất 56 bản tin truyền hình với gần 1.100 tin, bài, gồm các thể loại: phóng sự, phản ánh, gương người tốt, việc tốt phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; nội dung phong phú, đa dạng, đảm bảo tính chính xác, tính thời sự và định hướng dư luận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình hoạt động của Trung tâm cũng bộc lộ một số khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Đó là cơ sở vật chất không đồng bộ, dù đã sáp nhập nhưng đến nay, đơn vị đang phải hoạt động ở 2 địa điểm khác nhau, Tổ truyền thanh - truyền hình hoạt động tại trụ sở của Đài Truyền thanh - truyền hình cũ, còn Tổ văn hóa - thể thao ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao cũ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc điều hành hoạt động chuyên môn và quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với đó, phần lớn hệ thống máy móc, thiết bị của Trung tâm đều đã cũ, xuống cấp; các sân chơi, bãi tập hạn hẹp, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền... Khó khăn là vậy nhưng mỗi cán bộ, viên chức của Trung tâm TT-VH huyện Yên Châu vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị Hoàng Trang, phóng viên Trung tâm TT-VH huyện chia sẻ: Từ khi sáp nhập, lượng công việc kiêm nhiệm nhiều hơn bởi ngoài mảng thông tin, chúng tôi còn được huy động tham gia các hoạt động văn hoá và thể thao, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chúng tôi được tiếp cận, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, từ đó phát hiện ra nhiều đề tài hấp dẫn phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm TT-VH huyện Yên Châu, cho biết: Việc hợp nhất Trung tâm TT-VH phù hợp với chủ trương tinh giản tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác. Qua hơn 1 năm sáp nhập, Trung tâm đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Với sự cố gắng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức, tin tưởng, Trung tâm TT-VH huyện Yên Châu sẽ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của đơn vị văn hóa - truyền thông trong sự phát triển của địa phương.

Tác giả: Theo Báo Sơn La