Một năm vượt khó của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 104
Với tinh thần "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả toàn diện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.