Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021
Lượt xem: 431
Là một trong những hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và các ngày lễ lớn năm 2021 của đất nước; Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; về những truyền thống lịch sử, văn hóa, các cuộc đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc; thông qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước.

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, việc tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 được Ban Tổ chức(Vụ Thư viện; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả để phù hợp với tình hình mới, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 03/10/2021, Thư viện tỉnh Sơn La đã thực hiện việc ghi hình Chương trình tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách vớinội dung, hình thức phong phú, phương pháp thể hiện sáng tạo hấp dẫnqua các phần thi: Giới thiệu đội hình; Giới thiệu sách và Năng khiếu.

Một số hình ảnh của Chương trình tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách của Thư viện tỉnh Sơn La:

Tác giả: Thư viện tỉnh