Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng và xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý ở địa phương
Lượt xem: 346
Được sự hỗ trợ của Ban quản lý Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (BQL dự án EU), trong 02 ngày, 08/5/2015 và 09/5/2015 tại huyện Mộc Châu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La tổ chức 02 khóa tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng và xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý ở địa phương.

Đ/c Trần Tân Phong chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp tập huấn. Ảnh: Hải Anh

Khoá tập huấn đã quy tụ 100 học viên là đại diện các chủ hộ gia đình, thôn, bản, các chủ cơ sở lưu trú đang tham gia hoạt động du lịch và cán bộ quản lý trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu.

Qua lần bồi dưỡng này các học viên được truyền đạt và nắm được những kiến thức, phương pháp bảo vệ cộng đồng và môi trường địa phương khỏi những tác động tiêu cực của du lịch cũng như kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong việc tham mưu xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm.

Kết thúc khoá tập huấn, đồng chí Trần Tân Phong - Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát biểu cảm ơn BQL Dự án EU và giao nhiệm vụ cho các học viên trong việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, hoạt động du lịch, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh nhà.

                                                                                               Hải Anh