Hương Đào - Câu lạc bộ những người yêu thơ
Lượt xem: 150
Câu lạc bộ thơ Hương Đào ra mắt hoạt động vào 19/5/1996. Chặng đường 26 năm qua, Câu lạc bộ không ngừng phát triển, đến nay có 42 hội viên, hầu hết là cán bộ hưu đã từng công tác ở nhiều lĩnh vực, am hiểu về văn hóa nghệ thuật, sâu nặng tình cảm với con người và mảnh đất quê hương Sơn La. Năm 2011, Câu lạc bộ thơ Hương Đào được Trung tâm Văn hóa tỉnh công nhận là câu lạc bộ mẫu trong hệ thống các câu lạc bộ của Trung tâm.
anh tin bai
Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ thơ Hương Đào.

Đến nay, các hội viên Câu lạc bộ đã sáng tác hàng ngàn bài thơ; tuyển chọn xuất bản 10 tập thơ, với trên 600 bài và hàng chục tập thơ riêng của các hội viên. Có 16 tác phẩm của 9 hội viên được tuyển chọn in trong tuyển tập Thơ Văn Sơn La, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật xuất bản năm 2005; 25 tác phẩm của 10 hội viên được tuyển chọn in trong tuyển tập Thơ Sơn La 10 năm (2004-2014); 9 tác giả có tác phẩm đạt giải của tỉnh về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh tập hợp, tuyển chọn, xuất bản tập thơ “Son sắt tình quê”, là tập thơ của các câu lạc bộ thơ toàn tỉnh, với 219 bài, của 119 tác giả là những người làm thơ không chuyên, trong đó Câu lạc thơ Hương Đào chiếm tới 50% số bài thơ trong tập thơ.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ thơ Hương Đào đã tổ chức hàng trăm cuộc giao lưu, trao đổi, học tập với câu lạc bộ thơ của các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn; câu lạc bộ thơ của các phường: Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng Sinh; các cơ quan Hội LHVHNT tỉnh, Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Trường cao đẳng Sơn La và một số câu lạc bộ thơ các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, Ba Vì (Hà Nội), Từ Sơn (Bắc Ninh)... Qua đó, nâng cao nhận thức, mở rộng tầm hiểu biết, khả năng sáng tác, học hỏi kinh nghiệm về cách thức xây dựng và tổ chức hoạt động của câu lạc bộ.

26 năm qua, Câu lạc bộ là sân chơi văn hóa nghệ thuật, có tổ chức, có định hướng với nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng. Thơ Hương Đào phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn bám sát cuộc sống, nhạy bén, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, những sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Hoạt động của Câu lạc bộ thơ Hương Đào góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại các phường, xã, tổ, bản... Các sáng tác của hội viên Câu lạc bộ đã phản ánh kịp thời, sinh động sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, gương người tốt, việc tốt từ cơ sở, trong cộng đồng dân cư, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tác giả: Theo Báo Sơn La