Họp Ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
Lượt xem: 346
Ngày 13/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” đã chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban tổ chức.

http://baosonla.org.vn/Uploads/Images2017/o0opaji4.JPG
Họp Ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.

Tại cuộc họp, các thành viên đã báo cáo các nội dung được giao chuẩn bị các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. Đến nay, các tiểu ban, các ngành thành viên đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ, kế hoạch, nhất là các hoạt động chính trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” cũng như triển khai công tác chỉnh trang đô thị; tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo ANTT - ATXH...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu các ngành, thành viên các tiểu ban bám sát kế hoạch tổng thể trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao với Ban Tổ chức để báo cáo Ban Chỉ đạo “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” theo đúng thời gian quy định.

Theo Bảo Sơn La