Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Lượt xem: 355
Ngày 6/1, tại Hà Nội, các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Năm 2021, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản được nhiều địa phương trên cả nước quan tâm thực hiện tốt, lan tỏa nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. "Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong năm, hoạt động phòng chống dịch Covid - 19 và hoạt động phục hồi ngành du lịch trong tình hình mới được chú trọng. Lĩnh vực du lịch tập trung triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch lữ hành. Đặc biệt, Chương trình kích cầu du lịch nội địa "Việt Nam: Đi để yêu” được đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần tái cơ cấu thị trường du lịch. Lĩnh vực thể dục thể thao phát triển sâu rộng, có bước tiến bộ rõ nét. Phong trào thể dục thể thao quần chúng có số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên toàn quốc ước đạt trên 35%, số gia đình luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên toàn quốc ước đạt trên 26% tổng số hộ. Thể thao thành tích cao cũng đã xuất sắc giành được 38 huy chương vàng thế giới, châu Á và giải quốc tế mở rộng.

Năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chương trình tổng thể Quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam; phối hợp với các bộ, ban, ngành thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích, kết quả của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước đạt được trong năm 2021. Yêu cầu ngành cần phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tiếp tục duy trì, phát huy vai trò của mô hình “Nhà hát online”, thúc đẩy xây dựng, phát triển mô hình “Bảo tàng online”, phát triển du lịch thông minh, triển khai chương trình chuyển đổi số ngành thư viện...

Tác giả: Theo Báo Sơn La