Hội nghị sơ kết 3 năm (2014-2017) thực hiện Chương trình phối hợp hành động "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên tuyến biên giới 2011-2020".
Lượt xem: 387
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2014-2017) thực hiện Chương trình phối hợp hành động "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên tuyến biên giới 2011-2020". Tham dự có Đ/c Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phối hợp, Đ/c Trần Quốc Thái – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh – Phó trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên BCĐ chương trình phối hợp, Lãnh đạo UBND và lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin 6 huyện biên giới; Chỉ huy các đồn biên phòng và Tiểu đoàn thuộc BĐBP tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở VH,TT&DL và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đại diện cho các điểm sáng văn hóa trên tuyến biên giới.

Thực hiện Chương trình phối hợp hành động “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số ” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo hai ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình số 62/CT-BCĐ ngày 23/12/2010 về phối hợp hành động “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên tuyến biên giới 2011 - 2020” đạt nhiều kết quả khả quan: Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin, đưa tiếng nói của Đảng tới đồng bào, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước các hoạt động của chương trình phối hợp đã góp phần củng cố cơ sở chính trị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và phòng tuyến an ninh nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng môi trường văn hóa; các điểm sáng văn hóa trên tuyến biên giới được duy trì có hiệu quả như: bản Bua Hin, xã Mường Hung, bản Huổi Khe xã Mường Cai, bản Tân Hống, xã Mường Sai, bản Khương Tiên, bản Chiềng Khương xã Chiềng Khương (Huyện Sông Mã); bản Mường Lạn, xã Mường Lạn (huyện Sốp Cộp) ; bản Bó Sập, xã Lóng Sập; bản Cang, Bản Khừa, xã Chiềng Khừa, Bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn (Huyện Mộc Châu). Trong các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hai xã biên giới là Chiềng Khương (Huyện Sông Mã) và xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu). 17/17 xã biên giới có nhà văn hóa, 249 nhà văn hóa bản; xây dựng 12 tủ sách ở các đồn biên phòng với trên 1.000 đầu sách, luân chuyển 5.000 lượt sách, phục vụ trên 10.000 lượt bạn đọc. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2013-2017 có 135 lượt bản được công nhận đạt tiêu chuẩn bản văn hóa, trên 35% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; việc gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với xây dựng nông thôn mới huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các cư dân hưởng ứng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; cơ sở vật chất văn hóa, thể dục, thể thao ở hầu hết các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được xây dựng và duy trì sinh hoạt...

Trong thời gian tới, hai ngành tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thông tin cổ động; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở vùng biên giới phát triển các mô hình: “Thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “Khu dân c­ư đạt tiêu chuẩn không có ma túy”, “Tổ, bản văn hoá”, “gia đình văn hoá”, tiếp tục xây dựng củng cố và phát huy vai trò của các đồn, đơn vị biên phòng là “Điểm sáng văn hoá trên tuyến biên giới... Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 32 tập thể, 11 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp.

Đ/c Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL – Trưởng ban chỉ đạo
trao Giấy khen của Sở Văn hóa, TT&DL cho các  cá nhân có thành tích xuất sắc  trong thực hiện chương trình phối hợp

Đ/c Trần Quốc Thái – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh – Phó trưởng ban chỉ đạo
trao Giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP cho các  tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp

Đ/c Trần Tân Phong - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL – Phó ban chỉ đạo
trao Giấy khen của Sở Văn hóa, TT&DL cho các  cá nhân có thành tích xuất sắc  trong thực hiện chương trình phối hợp

Hoàng Huyền