Đoàn nghệ nhân của tỉnh Sơn La tham gia các hoạt động sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
Lượt xem: 273
Từ ngày 28/4/2022-04/5/2022, cùng với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô-Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã thành lập Đoàn nghệ nhân các dân tộc Thái, Mông, Dao tham gia các hoạt động sự kiện “Chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đoàn Sơn La gồm có 45 nghệ nhân đã thực hiện các hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Dao như: Tổ chức tái hiện Lễ hội Cầu mưa của dân tộc Thái; Tết nhảy (Tết cầu mùa) của dân tộc Dao; Trình diễn nghệ thuật múa Khèn của người Mông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia); giới thiệu cách chế biến các món ăn truyền thống của dân tộc Thái, Mông; tổ chức cho du khách trải nghiệm cách làm bánh dày truyền thống của dân tộc Mông; giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của đồng bào dân tộc Thái, Dao và mời du khách cùng trải nghiệm các hoạt động; biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc của các dân tộc Thái, Mông, Dao phục vụ du khách mọi miền trong những ngày diễn ra hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

  

Trình diễn dân ca, dân vũ của dân tộc Thái

Thông qua các hoạt động của Đoàn nghệ nhân Sơn La đã góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch giữa tỉnh Sơn La với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; góp phần quảng bá, giới thiệu về giá trị di sản văn tiêu biểu của các dân tộc Thái, Mông, Dao với du khách mọi miền./.

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh - Phòng Quản lý Văn hóa