Đẩy mạnh tuyên truyền tiềm năng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La
Lượt xem: 431
Ngày 6/5, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 63 tỉnh đã chủ trì cuộc họp thảo luận về kế hoạch tuyên tuyền tiềm năng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành và các đơn vị liên quan.

http://baosonla.org.vn/Uploads/Images2017/IMG_0565.png

Họp thảo luận về kế hoạch tuyên tuyền tiềm năng phát triển 
vùng lòng hồ thủy điện Sơn La tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.

 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã báo cáo dự thảo maket sách ảnh “Lòng hồ thủy điện Sơn La - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”, đây là ấn phẩm tuyên truyền về tiềm năng phát triển lòng hồ thủy điện Sơn La tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017. Cuốn sách ảnh giới thiệu về những tiềm năng của vùng lòng hồ, định hướng phát triển những thế mạnh trên vùng lòng hồ và thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào bố cục, hình thức và nội dung cuốn sách ảnh. Trong đó, cần bổ sung hình ảnh về trang phục các dân tộc, di chỉ khảo cổ đã được tìm thấy trên vùng lòng hồ; cách trình bày bố cục ảnh minh họa và thông tin diễn giải cần đảm bảo tính thời sự, ngắn gọn, dễ hiểu và hấp dẫn.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp. Trong quá trình xây dựng cuốn sách ảnh cần lưu ý về thứ tự các tiềm năng trên vùng lòng hồ; nội dung hình ảnh phải đảm bảo tính trung thực, thời sự và tính đặc trưng của từng vùng. Đề nghị Báo Sơn La và các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc hỗ trợ hình ảnh, tư liệu hoàn thiện cuốn sách. Đề nghị Báo Sơn La và Đài PT-TH tỉnh tham gia ý kiến vào kịch bản phóng sự truyền hình “Tiềm năng phát triển KT-XH vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất.

Theo Báo Sơn La