Chuẩn bị tốt các nội dung, hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La
Lượt xem: 132
Ngày 4/11, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nội dung, thông tin, tuyên truyền, khánh tiết giúp việc Ban tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2022) đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ chuẩn bị các nhiệm vụ của Tiểu ban. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố là thành viên Tiểu ban.
anh tin bai
Họp Tiểu ban Nội dung, thông tin, tuyên truyền, khánh tiết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, cổ động; kịch bản, maket sân khấu; chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm; makét giấy mời...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Tiểu ban. Đồng chí đề nghị các thành viên bám sát kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị tốt trang trí, khánh tiết, nhất là trang trí sân khấu Lễ kỷ niệm, đảm bảo tính thẩm mỹ và mục đích, ý nghĩa của sự kiện; rà soát lại danh sách khách mời, đại biểu và chuẩn bị các phương án đón tiếp đại biểu chu đáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, tự hào của nhân dân các dân tộc Sơn La về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển.

Tác giả: Theo Báo Sơn La