Biểu diễn chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào” và tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” tại huyện Mộc Châu
Lượt xem: 381
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cổ động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, nhằm tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước;

Tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; Khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05.9.1962 - 05.9.2017); 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2017). Vừa qua, Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Mộc Châu tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào”, tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” tại các xã Chiềng Sơn, Chiềng Khừa, Lóng Sập.

Với những hoạt động tuyên truyền như: Chương trình nghệ thuật tổng hợp ca, múa, nhạc, kịch; Xe thông tin tuyên truyền cổ động mặt đường; Tuyên truyền miệng trước và trong buổi biểu diễn và giao lưu văn nghệ với các diễn viên, nghệ nhân của các xã... Các nội dung tuyên truyền và chương trình nghệ thuật đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị keo sơn trong lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giới thiệu nét đẹp văn hoá các dân tộc của hai nước Việt – Lào, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia cổ vũ và hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc dọc biên giới hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017./. 

Quàng Liên