Báo cáo thành tích cá nhân xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cấp tỉnh lần thứ 9 - Năm 2018
Lượt xem: 377

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0B8naNeAyiu5ZNjA4clhKR2hncHJqQUxqZE1TVWcxMmRfYllN/preview" width="560" height="780"></iframe>