42 học viên ngành du lịch dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh
Lượt xem: 367
Báo Sơn La - Ngày 16 - 7, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, người lao động làm công tác du lịch.
Các học viên dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh.

Trong thời gian 3 tháng, 42 học viên là cán bộ, người lao động làm công tác du lịch trên địa bàn Thành phố sẽ được bồi dưỡng, nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh, phục vụ công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng xu thế phát triển chung của ngành du lịch trong cả nước.

Tặng Đào