Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
136/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La Tải về 23
87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến Tải về 0
133/2020/NQ-HĐND 01/07/2020 NQ quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ Tải về 1
33/2019/QĐ-UBND 14/09/2019 QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND; Quyết định 05/2013/QĐ-UBND; 25/2017/QĐ-UBND về quy chế công nhận gia đình văn hóa và tương đương (Mới Tải về 8
36/2019/NĐ-CP 29/04/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Tải về 3
23/2019/NĐ-CP 26/02/2019 Về hoạt động triển lãm Tải về 3
01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 Quy định đánh giá phong trào TDTT quần chúng Tải về 4
35/2018/TT-BVHTTDL 19/11/2018 Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL (hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan) Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL (quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP) Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL(xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Tải về 0
32/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (Mới) Tải về 12
90/2018/NQ-HĐND 08/10/2018 Nghị quyết qui định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (Mới) Tải về 9
12