Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, công bố 153 thủ tục hành chính (TTHC ), gồm: 126 TTHC cấp tỉnh; 20 TTHC cấp huyện; 07 TTHC cấp xã. 

 

545.1.pdf

1 2 3