Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/2021/QĐ-UBND 29/09/2021 về mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
05/2021/NQ-HĐND 11/08/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
49/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La Tải về
136/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La Tải về
36/2019/NĐ-CP 29/04/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao Tải về
127/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết của HĐND về sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La Tải về
25/2012/NQ-HĐND 19/09/2012 Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Quy định chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn Tải về