Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Số ký hiệu văn bản 87/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về