Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ

Thực hiện Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/04/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Công điện số 01/CĐUBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo triển khai của UBND tỉnh. 

Từ ngày 7/5 đến ngày 09/5/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchđã tổ chức đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ theo Kế hoạch số 878/KH-SVHTT&DL ngày 05/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Xuân Việt- Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn cùng các thành viên và lãnh đạo, chuyên viênphòng Quản lý Du lịch, Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục thể thao, Thanh tra Pháp chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng chống Covid-19
và đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại điểm du lịch Thác Nàng Tiên

Với nhiệm vụ kiểm tra công tác thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành. Đồng thời nắm bắt công tác triển khai thực hiện việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn tại công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Qua công tác kiểm tra trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo các quy định như: Cung cấp nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, kiểm tra thân nhiệt đối với khách du lịch; niêm yết các khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống dịch tại cơ sở. Một số cơ sở đã triển khai hình thức phát thanh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

Tại thời điểm kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế trên địa bàn huyện tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực thiết yếu của cơ sở. Trong quá trình tiếp đón khách du lịch, các cơ sở đã lập sổ theo dõi lượt khách đến và đi,triển khai hình thức khai báo y tế theo quy định. Đặc biệt các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã triển khai công tác đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn tại công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đã tạm dừng hoạt động và thông báo đến khách hàng nắm bắt để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng chống Covid-19
và đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Khu Du lịch Rừng thông Bản Áng

Đoàn kiểm tra cũng đã hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, Vân Hồ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa và thể thao và các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, khuyến cáo của Bộ Y tế và cam kết tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo để đảm bảo phòng chống dịch an toàn với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan./.

Tác giả:Nguyễn Thị Diệp Anh