Hội nghị trực tuyền thống nhất các hoạt động Nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh TBMR, và TP Hồ Chí Minh được ký kết ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại tỉnh Phú Thọ và kế hoạch số 61/KH-NHT ngày 01 tháng 3 năm 2021. Ngày 13/4/2021, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, chủ trì hội nghị trực tuyến của Nhóm hợp tác du lịch 8 tỉnh TBMR và TP Hồ Chí Minh, nhằm thống nhất một số nội dung hoạt động hợp tác phát triển du lịch năm 2021. 

Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng quản lý du lịch; Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của 8 tỉnh TBMR và Sở Du lịch TP  Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo quyết định ban hành Quy chế triển khai thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và TP Hồ Chí Minh; thống nhất các nội dung tham gia Ngày hội du lịch tại TP Hồ Chí Minh; kế hoạch tham gia hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang nhất trí tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các tỉnh TBMR và thành phố HCM; hoàn thiện phát hành các văn bản với quyết tâm tham gia có trách nhiệm, đảm bảo nội dung, tiến độ hiệu quả theo chương trình liên kết  hợp tác phát triển du lịch năm 2021 của 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh .

Tác giả:Bùi Thanh Tùng