KHẢO SÁT XÂY DỰNG KHU ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU VÀ HUYỆN VÂN HỒ

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 5/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch số 294/SVHTT&DL-QLDL ngày 09/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng, lợi thế để phát triển sản phẩm khu, điểm, bản du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức đoàn khảo sát đánh giá tiềm năng các khu, điểm, bản du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ từ ngày 25/2 đến ngày 26/02/2021. Đoàn khảo sát do đồng chí Đỗ Thế Công - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện của Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La và lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn công tác khảo sát tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng
 trên địa bàn huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

Mục đích của chuyến khảo sát nhằm đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, điều kiện cần và đủ của từng khu, điểm, bản du lịch trên địa bàn huyện Vân Hồ và Mộc Châu từ đó định hướng, thống nhất nội dung, lộ trình xây dựng phát triển sản phẩm khu, điểm, bản du lịch đủ điều kiện được công nhận theo quy định hiện hành. Đồng thời tập trung xây dựng phát triển sản phẩm khu, điểm, bản du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp tạo điểm nhấn quan trọng, có tính đột phá, an toàn, hấp dẫn thu hút khách du lịch nhiều hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu mua sắm sản phẩm nhiều hơn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển du lịch bền vững.


Đoàn khảo sát làm việc tại UBND huyện Mộc Châu

Sau chuyến khảo sát, đoàn khảo sát đã có cuộc họp với đại diện của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ để đánh giá kết quả khảo sát, thống nhất giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch trong thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện từ 05-06 sản phẩm du lịch đủ điều kiện công nhận theo quy định trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Từng bước thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Sơn La trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong những năm tới./.                                                                        

Tác giả:Nguyễn Thị Diệp Anh