Bàn giải pháp khai thác tiềm năng du lịch Công trình thủy điện Sơn La

Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Mường La và Công ty thủy điện Sơn La đã phối hợp tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch xây dựng điểm du lịch Công trình thủy điện Sơn La.

Hội nghị bàn bạc triển khai xây dựng điểm du lịch Công trình thủy điện Sơn La.

Với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, kiến trúc đẹp và đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của Sơn La và cả nước, Thủy điện Sơn La  có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Tuy nhiên do những yêu cầu về đảm bảo an ninh, an toàn công trình nên hiện nay tiềm năng này chưa được khai thác và phát huy tốt. Theo dự thảo kế hoạch xây dựng điểm du lịch công trình thủy điện Sơn La, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tham mưu thành lập Ban quản lý Điểm du lịch nhà máy thủy điện Sơn La; xây dựng hoàn thiện các điều kiện còn thiếu để công nhận điểm du lịch; tổ chức cuộc thi viết giới thiệu về điểm du lịch công trình thủy điện Sơn La; tổ chức tập huấn, cấp thẻ hướng dẫn viên; quảng bá xúc tiến du lịch, đón đoàn Famtrip khảo sát, đánh giá chất lượng điểm du lịch; in và phát hành vé tham quan.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá, việc xây dựng và phát triển điểm du lịch công trình thủy điện Sơn La là cần thiết, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế công trình thủy điện; hình thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, kết nối tour, tuyến du lịch giữa điểm du lịch Nhà máy thủy điện Sơn La với các điểm du lịch của tỉnh, trong nước và quốc tế... Trước mắt, UBND huyện Mường La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh cho chủ trương phát triển điểm du lịch. Công ty thủy điện Sơn La kiến nghị để Tập đoàn điện lực Việt Nam cho chủ trương phát triển điểm du lịch nhà máy thủy điện Sơn La.