Họp Ban tổ chức sự kiện du lịch “Sơn La - Mùa quả ngọt” tại thành phố Sơn La, năm 2021

            Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh Sơn La tổ chức họp Ban tổ chức sự kiện  du lịch “Sơn La - Mùa quả ngọt” tại thành phố Sơn La, năm 2021, đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. 

Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức
sự kiện du lịch “Sơn La - Mùa quả ngọt”  
chủ trì cuộc họp

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến bổ sung vào dự thảo thông  báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức sự kiện du lịch “Sơn La - Mùa quả ngọt” tại thành phố Sơn La, năm 2021 và xem xét về quy mô, thời gian tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện theo Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

báo cáo tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện du lịch

 “Sơn La - Mùa quả ngọt” năm 2021

            Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức sự kiện du lịch “Sơn La - Mùa quả ngọt” tại thành phố Sơn La, năm 2021 chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban tổ chức và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo mục đích yêu cầu và quy mô tổ chức sự kiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chủ trì tiếp thu ý kiến của các đơn vị tham gia, hoàn thiện trình Trưởng Ban tổ chức ban hành thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức; chủ động xây dựng chương trình chi tiết, thiết kế maket tổng thể công tác tuyên truyền, trang trí, sân khấu, giấy mời. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát kinh phí tổ chức hoạt động phù hợp với quy mô tổ chức sự kiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê thời vụ sản phẩm nông sản, hoa quả tiêu biểu của địa phương và báo cáo Ban tổ chức để có có sở trình Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định thời gian tổ chức chính thức phù hợp với mục đích, ý nghĩa của sự kiện du lịch “Sơn La - Mùa quả ngọt” …Các hoạt động của sự kiện phải nhằm mục tiêu đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về tài nguyên, tiềm năng lợi thế phát triển du lịch Sơn La gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, đặc biệt là gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản tiêu biểu, góp phần thu hút các nhà đầu tư chiến lược, khách du lịch đến với Sơn La, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng bước thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Sơn La trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Tác giả:Nguyễn Thị Diệp Anh