Huyện Sốp Cộp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng quản lý nhà văn hóa xã, bản

Nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về quản lý, duy trì hoạt động nhà văn hóa xã, nhà văn hóa bản, đồng thời hoàn thiện tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng quản lý Nhà văn hóa xã, bản cho 23 học viên là cán bộ phụ trách Nhà văn hóa xã và người phụ trách nhà văn hóa bản thuộc xã Sốp Cộp, xã Dồm Cang.


Tại Hội nghị các giảng viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện Sốp Cộp đã truyền đạt các chuyên đề về nghiệp vụ quản lý và hoạt động Nhà văn hóa như:  Kỹ năng xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động Nhà văn hóa bản; Kỹ năng xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ trên địa bàn; Kỹ năng xây dựng và duy trì hoạt động của đội văn nghệ bản; Kỹ năng triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, tiểu khu văn hóa; Kỹ năng xây dựng và quản lý tủ sách nhà văn hóa bản; Kỹ năng vận động, xây dựng, duy trì phong trào thể thao; Hướng dẫn thực hiện trang trí khánh tiết tại Nhà văn hóa bản; Kỹ năng vận hành các trang thiết bị (Tăng âm, loa đài) tại Nhà văn hóa bản; Triển khai nội dung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Kết thúc Hội nghị 100% các học viên được Sở VHTT&DL trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn./.

Tác giả:Quàng Thị Liên