Văn bản chỉ đạo

Luật Bóng đá 5 người

12/07/2015 , 13:13
Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TT.II ngày 13 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT về việc Ban hành Luật Bóng đá 5 người.

0.89654 sec| 1396.977 kb